.ULP Prípona súboru - Predĺženie

.ULP Prípona súboru

File TypeEAGLE Užívateľský jazykový program

vývojkaAutodesk
popularita 3,0 (1 hlasovanie)
kategórieDátové súbory
formátXML X

XML

Tento súbor je uložený vo formáte XML. Štruktúru XML a obsah súboru môžete zobraziť v textovom editore.

Čo je súbor ULP?

Program prevádzkovaný programom Autodesk EAGLE, programom pre plošné spoje (PCB); obsahuje program v užívateľskom jazyku EAGLE typu C; obsahuje popis toho, čo program vykonáva a info autora. Viac informácií

ULP súbory sa používajú na vytváranie vlastných funkcií. Môžu byť použité na modifikáciu interných dát EAGLE, na produkciu dát a na vykonávanie sekvencií inštrukcií. Program EAGLE obsahuje súbory ULP, ale môžete ich tiež prevziať z webových stránok spoločnosti Autodesk.

Ak chcete vytvoriť súbor ULP, vyberte položku File (Súbor) → New (Nový) → ULP, pridajte obsah, vyberte položku File (Súbor) → Save (Uložiť) alebo Save as ... (Uložiť ako ...), pomenujte súbor, vyberte miesto uloženia a kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Ak chcete otvoriť súbor ULP, prejdite na súbor v ovládacom paneli a dvakrát naň kliknite. Môžete tiež vybrať File → Open → ULP ..., prejsť na súbor a kliknúť na Open.

POZNÁMKA: Autodesk EAGLE bol predtým známy ako CadSoft EAGLE. Softvér bol zakúpený spoločnosťou Autodesk v roku 2016. EAGLE je skratka pre "Easily Applicable Graphical Layout Editor".

FREE DOWNLOAD Otvorte viac ako 300 formátov súborov s File Viewer Plus. Programy, ktoré otvárajú súbory ULP
windows
Autodesk EAGLE
gumák
Autodesk EAGLE
linux
Autodesk EAGLE
Aktualizované 7/20/2017

O súboroch ULP

Naším cieľom je pomôcť vám pochopiť, čo je súbor s príponou * .ulp a ako ho otvoriť.

Typ súboru programu EAGLE Užívateľský jazyk, popis formátu súboru a programy Mac, Windows a Linux uvedené na tejto stránke boli individuálne preskúmané a overené tímom FileInfo. Usilujeme sa o 100% presnosť a zverejňujeme iba informácie o formátoch súborov, ktoré sme testovali a overili.

Ak by ste chceli navrhnúť akékoľvek dodatky alebo aktualizácie tejto stránky, dajte nám vedieť.