.BZW Prípona súboru - Predĺženie

.BZW Prípona súboru

Súbor TypeBZFlag World File

vývojkaBZFlag.org
popularita 4,8 (5 hlasov)
kategórieSúbory hier
formátText X

text

Tento súbor je uložený vo formáte obyčajného textu. Obsah tohto súboru môžete otvoriť a zobraziť pomocou textového editora.

Čo je súbor BZW?

Svetový súbor, ktorý používa BZFlag, 3D simulačná hra prvej osoby v nádrži; obsahuje herný svet, alebo mapu, ktorá definuje 3D objekty v obyčajnom texte; podporuje pozemné, vodné, okové a 3D tvary, ako sú škatule, kužele a gule; môžu byť použité aj na definovanie herných prvkov vrátane teleportov a zbraní. Viac informácií

BZW súbory sa používajú na definovanie vlastných nových máp. Načíta ich aplikácia servera BZFlag pri štarte a distribuuje sa klientom, keď sa pripoja k hre. Môžu byť načítané pomocou príkazového riadka "-world" na serveri BZFlag.

BZFlag, čo znamená "Battle Zone capture the Flag", je open source program, ktorý je podporovaný pre platformy Mac, Windows a Unix. Využíva technológiu OpenGL.

FREE DOWNLOAD Otvorte viac ako 300 formátov súborov s File Viewer Plus. Programy, ktoré otvárajú súbory BZW
windows
BZFlag
pyBZEdit
iBZServer
mixér s BZWTools Plug-in
gumák
BZFlag
iBZEdit
pyBZEdit
iBZServer
Mixér s BZWTools Plug-in
linux
BZFlag
BZEdit
BzfEd
pyBZEdit
Mixér s BZWTools Plug-in
Aktualizované 19.10.2016

O súboroch BZW

Naším cieľom je pomôcť vám pochopiť, čo je súbor s príponou * .bzw a ako ho otvoriť.

Typ súboru BZFlag World, popis formátu súboru a programy Mac, Windows a Linux uvedené na tejto stránke boli individuálne preskúmané a overené tímom FileInfo. Usilujeme sa o 100% presnosť a zverejňujeme iba informácie o formátoch súborov, ktoré sme testovali a overili.

Ak by ste chceli navrhnúť akékoľvek dodatky alebo aktualizácie tejto stránky, dajte nám vedieť.